Avís legal

Avís legal

01.
Titularitat

La Coordinadora de Festivals de Cinema de Catalunya, Catalunya Film Festivals d’ara en endavant, per la seva condició de titular i responsable del domini www.fflash-hub.com, en compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

Catalunya Film Festivals és una associació professional que té el seu domicili social a C/Consell de Cent, 419, 4-1 (08009 – Barcelona), amb número d’identificació fiscal o C.I.F.: G63902233. Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a la pàgina www.catalunyafilmfestivals.com, a la informació o als productes i serveis en ella continguts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça: info@catalunyafilmfestivals.com.

02.
Condicions generals d’ús

S’entén per usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis d’aquest lloc web i que, per tal fet, accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on es recullen i detallen les condicions d’ús i el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris.

 

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà completament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i del correcte ús del lloc web amb subjecció aquestes Condicions Generals d’Ús i a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral i a l’ordre públic.

 

Amb la utilització d’aquest lloc web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’Ús.

 

Catalunya Film Festivals es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d’Ús, publicant aquest canvi de la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol mena de comunicació amb l’usuari. Les Condicions Generals d’Ús no obstaculitzen la fixació d’altres condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s’ofereixin als usuaris en el lloc web.

03.
Accés i ús del portal

L’accés aquest lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

04.
Participació dels usuaris i continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest lloc web de manera correcta i lícita de conformitat amb la Llei, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

 

Catalunya Film Festivals no és responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums o les xarxes socials, dels comentaris en les informacions o en altres eines de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia que realitzin en el lloc web d‘info@catalunyafilmfestivals.com.

 

Catalunya Film Festivals es reserva el dret de retirar totes aquelles dades, informacions, comentaris, imatges, esdeveniments, grups o vídeos que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

 

Per tant, es podrà procedir a l’eliminació dels continguts que incorrin en els casos esmentats, així com aquells que dificultin el funcionament del lloc web, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari.

05.
Menors d’edat

Catalunya Film Festivals prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més, Catalunya Film Festivals aconsella que els menors d’edat que se situïn per sobre de 14 anys (de 14 a 18 anys) consultin amb els seus progenitors o tutors legals abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal, i informa que, en cap cas, se sol·licitaran dades relatives als altres membres de la seva família sense el consentiment dels titulars d’aquests.

 

És molt important que els menors d’edat llegeixin i comprenguin correctament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat.

 

Dret de rectificació: Tens dret a obtenir la rectificació d’aquelles dades personals que el concerneixin i siguin inexactes.

06.
Propietat intel·lectual

Els usuaris no podran copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar o vendre els continguts que no li pertanyin o sobre els quals no tinguin drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret.

 

En cas que un usuari infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge o qualsevol altre dret de tercers, serà advertit pel propietari d’aquest lloc web en el moment en el qual aquest tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi la publicació dels continguts afectats per tal infracció.

 

En el supòsit descrit en el punt anterior, l’usuari mantindrà indemne a Catalunya Film Festivals davant de qualsevol reclamació de tercers sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o qualsevol altre dret sobre els continguts publicats per aquell.

 

Si qualsevol persona o entitat considera que els seus continguts van ser copiats i publicats d’una manera que constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets a l’honra, a la intimitat, a la imatge o a qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a l’administrador per qualsevol de les vies de contacte que figuren en aquest lloc web, i sol·licitar la retirada d’aquests.

 

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús personal. Queda, en qualsevol cas, prohibit modificar, copiar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta web per a propòsits públics o comercials. L’incompliment del disposat en aquest paràgraf facultarà a Catalunya Film Festivals per a interposar les accions legals pertinents.

01.
Titularitat

La Coordinadora de Festivals de Cinema de Catalunya, Catalunya Film Festivals d’ara en endavant, per la seva condició de titular i responsable del domini www.fflash-hub.com, en compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general:

 

Catalunya Film Festivals és una associació professional que té el seu domicili social a C/Consell de Cent, 419, 4-1 (08009 – Barcelona), amb número d’identificació fiscal o C.I.F.: G63902233. Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a la pàgina www.catalunyafilmfestivals.com, a la informació o als productes i serveis en ella continguts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça: info@catalunyafilmfestivals.com.m

02.
Condicions generals d’ús

S’entén per usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis d’aquest lloc web i que, per tal fet, accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on es recullen i detallen les condicions d’ús i el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris.

 

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà completament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i del correcte ús del lloc web amb subjecció aquestes Condicions Generals d’Ús i a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral i a l’ordre públic.

 

Amb la utilització d’aquest lloc web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’Ús.

 

Catalunya Film Festivals es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d’Ús, publicant aquest canvi de la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol mena de comunicació amb l’usuari. Les Condicions Generals d’Ús no obstaculitzen la fixació d’altres condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s’ofereixin als usuaris en el lloc web.

03.
Accés i ús del portal

L’accés aquest lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

04.
Participació dels usuaris i continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest lloc web de manera correcta i lícita de conformitat amb la Llei, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

 

Catalunya Film Festivals no és responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums o les xarxes socials, dels comentaris en les informacions o en altres eines de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia que realitzin en el lloc web d‘info@catalunyafilmfestivals.com.

 

Catalunya Film Festivals es reserva el dret de retirar totes aquelles dades, informacions, comentaris, imatges, esdeveniments, grups o vídeos que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

 

Per tant, es podrà procedir a l’eliminació dels continguts que incorrin en els casos esmentats, així com aquells que dificultin el funcionament del lloc web, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari.

05.
Menors d’edat

Catalunya Film Festivals prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més, Catalunya Film Festivals aconsella que els menors d’edat que se situïn per sobre de 14 anys (de 14 a 18 anys) consultin amb els seus progenitors o tutors legals abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal, i informa que, en cap cas, se sol·licitaran dades relatives als altres membres de la seva família sense el consentiment dels titulars d’aquests.

 

És molt important que els menors d’edat llegeixin i comprenguin correctament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat.

06.
Propietat intel·lectual

Els usuaris no podran copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar o vendre els continguts que no li pertanyin o sobre els quals no tinguin drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret.

 

En cas que un usuari infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge o qualsevol altre dret de tercers, serà advertit pel propietari d’aquest lloc web en el moment en el qual aquest tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi la publicació dels continguts afectats per tal infracció.

 

En el supòsit descrit en el punt anterior, l’usuari mantindrà indemne a Catalunya Film Festivals davant de qualsevol reclamació de tercers sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o qualsevol altre dret sobre els continguts publicats per aquell.

 

Si qualsevol persona o entitat considera que els seus continguts van ser copiats i publicats d’una manera que constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets a l’honra, a la intimitat, a la imatge o a qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a l’administrador per qualsevol de les vies de contacte que figuren en aquest lloc web, i sol·licitar la retirada d’aquests.

 

Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús personal. Queda, en qualsevol cas, prohibit modificar, copiar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta web per a propòsits públics o comercials. L’incompliment del disposat en aquest paràgraf facultarà a Catalunya Film Festivals per a interposar les accions legals pertinents.


Segueix-nos:

Twitter Instagram

Avís Legal
Política de cookies
Política de privacitat

© Catalunya Film Festivals, 2022
Disseny web DOMO-A